Вкопаване на тръбен път

Цени за вкопаване на тръбен път
Вкопаване на тръбен път в тухла 25-35 лв./м.
Вкопаване на тръбен път в газобетон (итонг) 20 лв./м.
Вкопаване на тръбен път в бетон (панелните блокове са изключение) 35-40 лв/м.
Вкопаване на захранващ кабел в тухла или итонг 15 лв./м.
Вкопаване на захранващ кабел в бетон (панелните блокове са изключение) 20 лв./м.
Изрязване на гипсокартон и изолация 5 лв./ м.