Допълнителни услуги и материали

Цена на пробег извън град Варна след 20 км (двупосочно)

0,50 лв./ км

Монтаж на два или повече етапа (допълнително посещение по изискване на клиента)

55 лв./ посещението

Пробиване на допълнителен отвор до 50 см дебелина на стената (в бетон, тухла и др.)

20 лв./бр.

Пробиване на допълнителен отвор от 50 до 80 см дебелина на стената (в бетон, тухла и др.)

40 лв./бр.

Работа по външна фасада на сграда над 3 м. и до 6,50 м. (с висока стълба)

30 лв./климатик

Монтаж със сглобено скеле (осигурено от клиента)

40 лв./климатик

Тест на тръбен път с азот

50 лв./бр.

Заваряне на медна тръба

20 лв./климатик

Демонтаж и монтаж на стъклен пакет

40 лв./бр.

Пренасяне на климатична система до 14000 BTU и материали в сгради без/неработещ асансьор

8 лв./етаж

Пренасяне на климатична система над 14000 BTU и материали в сгради без/неработещ асансьор

12 лв./етаж

Такса „сложност“ в частни случаи, след предварително съгласуване с клиента преди започване на монтаж

50-100 лв.

Вкопаване на тръбен път в тухла

25-35 лв./м.

Вкопаване на тръбен път в газобетон (итонг)

20 лв./м.

Вкопаване на тръбен път в бетон (панелните блокове са изключение)

35-40 лв/м.

Вкопаване на захранващ кабел в тухла или итонг

15 лв./м.

Вкопаване на захранващ кабел в бетон (панелните блокове са изключение)

20 лв./м.

Изрязване на гипсокартон и изолация

5 лв./ м.

Допълнителен тръбен път над третия метър – за климатици 15 00024 000 BTU

40 лв./м.

Допълнителен тръбен път над третия метър – за климатици 14 000 BTU

50 лв./м.

Допълнителен тръбен път над третия метър – за климатици над 24 000 BTU

60 лв./м.

Допълнителен захранващ кабел (3 х 1,5 мм) над третия метър

5 лв./м.

Допълнителен захранващ кабел (3 х 1,5 мм) над третия метър

6 лв./м.

Допълнителен захранващ кабел (3 х 1,5 мм) над третия метър

7 лв./м.

Допълнителен отводнителен гофриран маркуч над третия метър

5 лв./м.

Закупуане и монтаж на нестандартни стойки (ориентиривъчна стойност)

100 лв.

Монтаж с монтажна шина

20 лв./м.

Цена на пробег извън град Варна след 20 км (двупосочно) 0,50 лв./ км
Монтаж на два или повече етапа (допълнително посещение по изискване на клиента) 55 лв./ посещението
Пробиване на допълнителен отвор до 50 см дебелина на стената (в бетон, тухла и др.) 20 лв./бр.
Пробиване на допълнителен отвор от 50 до 80 см дебелина на стената (в бетон, тухла и др.) 40 лв./бр.
Допълнителен тръбен път над третия метър – за климатици 15 000 – 24 000 BTU 40 лв./м.
Допълнителен тръбен път над третия метър – за климатици 14 000 BTU 50 лв./м.
Допълнителен тръбен път над третия метър – за климатици над 24 000 BTU 60 лв./м.
Допълнителен захранващ кабел (3 х 1,5 мм) над третия метър 5 лв./м.
Допълнителен захранващ кабел (3 х 1,5 мм) над третия метър 6 лв./м.
Допълнителен захранващ кабел (3 х 1,5 мм) над третия метър 7 лв./м.
Допълнителен отводнителен гофриран маркуч над третия метър 5 лв./м.
Производство и монтаж на нестандартни стойки (ориентиривъчна стойност) 100 лв.
Монтаж с монтажна шина 20 лв./м.
Работа по външна фасада на сграда над 3 м. и до 6,50 м. (с висока стълба) 30 лв./климатик
Монтаж със сглобено скеле (осигурено от клиента) 40 лв./климатик
Тест на тръбен път с азот 50 лв./бр.
Заваряне на медна тръба 20 лв./климатик
Демонтаж и монтаж на стъклен пакет 40 лв./бр.
Пренасяне на климатична система до 14000 BTU и материали в сгради без/неработещ асансьор 8 лв./етаж
Пренасяне на климатична система над 14000 BTU и материали в сгради без/неработещ асансьор 12 лв./етаж
Такса „сложност“ в частни случаи, след предварително съгласуване с клиента преди започване на монтаж 50-100 лв.