Аксесоари към монтаж на климатик

Доставка и монтаж на антивибрационни тампони за външно тяло (към стандартен монтаж)

40 лв.

Доставка и монтаж на антивибрационни тампони за външно тяло (за вече монтиран климатик)

80 лв.

Доставка и монтаж на PVC кондензна вана без нагревател, PVC фитинги до 2 л.м. към стандартен монтаж

80 лв.

Доставка и монтаж на PVC кондензна вана без нагревател, PVC фитинги до 2 л.м. за вече монтиран монтаж

120 лв.

Доставка и монтаж на PVC кондензна вана с нагревател и термостат, PVC фитинги до 2 л.м.

160 лв.

Доставка и монтаж на PVC канали за скриване на захранващ кабел

15 лв./м.

Доставка и монтаж на PVC канали за скриване на тръбен път

20 лв./м.

Доставка и монтаж на антивибрационни тампони за външно тяло (към стандартен монтаж) 40 лв.
Доставка и монтаж на антивибрационни тампони за външно тяло (за вече монтиран климатик) 80 лв.
Доставка и монтаж на PVC кондензна вана без нагревател, PVC фитинги до 2 л.м. към стандартен монтаж 80 лв.
Доставка и монтаж на PVC кондензна вана без нагревател, PVC фитинги до 2 л.м. за вече монтиран монтаж 120 лв.
Доставка и монтаж на PVC кондензна вана с нагревател и термостат, PVC фитинги до 2 л.м. 160 лв.
Доставка и монтаж на PVC канали за скриване на захранващ кабел 15 лв./м.
Доставка и монтаж на PVC канали за скриване на тръбен път 20 лв./м.