УСЛУГИ

Услугата включва:

– Разглобяване на вътрешно тяло, обезопасяване на електрониката и на повърхностите от попадане на пръски от препарат или вода;
– Старателно почистване на вътрешната пита, с помощта на специална техника;
– Използване на специални антибактериални почистващи препарати;
– Измиване на филтрите;
– Почистване на турбина, на дренажна вана и дренажен маркуч;
– Премахване на плесен, мазнини, прах, мухъл и наслоен никотин от цигарен дим;

Стандартният монтаж  включва:
– Тръбен път между вътрешно и външно тяло на климатичната система до 3 метра. Тръбният път представлява сноп от тънка и дебела медна тръба, маркуч за отводняване, комуникационен кабел, топлоизолация за медните тръби и бандаж.
– Пробиване на отвор в стената;
– Поставяне на планка и монтаж на вътрешно тяло;
– Поставяне на стойки и монтаж на външно тяло;
– Свързване на външно и вътрешно тяло посредством тръбен път;
– Бандажиране на тръбния път с UV защитно тиксо;
– Поставяне на захраващ кабел до 3 местра;
– Азотна проба;
– Вакумиране на системата и тест за правилна работа на климатичната система.
Ориентировъчна стойност на материалите за стандартен монтаж – 85 лв.

При монтаж с над 3 метра тръбен път се доплаща по 30 лв. на метър.

Услугата включва демонтаж на вътрешното и външно тяло, премахване на скоби и планки, запазване на фреона.

Услугата включва събиране на хладилния агент (фреона), демонтаж на климатичните тела и последваща нова инсталация. 
При желание на клиента да бъде преместена само част от климатичната система услугата може да бъде разделена, като:
   Преместване на вътрешно тяло – 90 лв./ бр.
  Преместване на вънешно тяло – 90 лв./ бр.

Зареждане с фреон – 15 лв./ 100 гр.
Боядисване на климатик според интериора на Вашата стая – 25 лв./ бр.