МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ

Стандартният монтаж представлява монтирането на климатична система, съставена от вътрешно и външно тяло и  включва:
• Тръбен път между вътрешно и външно тяло на климатичната система до 3 метра. Тръбният път представлява сноп от тънка и дебела медна тръба, маркуч за отводняване, комуникационен кабел, топлоизолация за медните тръби и бандаж.
• Пробиване на отвор в стената;
• Поставяне на планка и монтаж на вътрешно тяло;
• Поставяне на стойки и монтаж на външно тяло;
• Свързване на външно и вътрешно тяло посредством тръбен път;
• Бандажиране на тръбния път с UV защитно тиксо;
• Поставяне на захраващ кабел до 3 местра;
• Азотна проба;
• Вакумиране на системата и тест за правилна работа на климатичната система.
Стойността на материалите за стандартен монтаж, зависи от пазарната им стойност към момента на закупуване, но като ориентировъчна сума можем да посочим – 85 лв.
При монтаж с над 3 метра тръбен път се доплаща по 30 лв. на метър.

Стойността на монтажа е 120 лв/бр. /без материали/.

Как се извършва процедурата по демонтаж?
Стъпка 1: Събиране на фреона
Като начало се влючва климатика на режим охлаждане на максимален вентилатор и минимална температура. След няколко минутна работа, се пристъпва към сваляне на капаците на външното тяло. След като вече е осигурен достъп до крановете на климатика, се отварят двете долни и едната странична капачка на климатика. На най-долната се закача монометъра и се следи налягането на фреона. Затваря се постепенно крана на малката тръба, като същевременно се проследява фреона Когато налягането спадне под нулата, се затваря и дебелата тръба. След това се изключва климатика от дистанционното и се изчаква да се изключи вентилатора. След това се изключва системата от електрическата мрежа.
Стъпка 2: Демонтиране на външното тяло
Отвиват се херметическите гайки на двете тръби на външното тяло и се изрязват самите гайки, с цел по лесно преминаване на тръбите през стената. Краищата на тръбите се изолират с тиксо, за да се предотврати замърсяване и се разкачват кабелите от клемореда. Събират се тръбите една до друга. След това се демонтира външното тяло от стойките и самите стойки.
Стъпка 3: Демонтиране на вътрешното тяло – то се откача от щипките на металната планка и пакета тръби се издърпва през дупката на стената. Накрая се демонтира и самата планка.
Общата стойност на демонтаж на климатик е 90 лв.(40 лв. – вътрешно тяло и 50 лв. – външно тяло)

Преместването на климатик е процедура, която представлява демонтаж на вече ползван климатик и монтажа му на друго място.
И ако на пръв поглед това изглежда лесно, то е важно да се знае, че задължително това се прави от човек добре запознат с климатичната техника. Защо ли? За да може да се съхрани фреона, както и за да не Ви се налага да купувате допълнителен тръбен път и кабели.
И тъй като вече сте закупили основните материали необходими за монтаж на климатик, тук заплащате само за услугата, като посочената по-долу стойност не включва удължаване на тръбен път, ако се налага. При необходимост от удължаване на тръбен път, стойността на услугата се конкретизира допълнително.
Стойност на услугата:  180 лв. (90 лв. – преместване на вътрешно тяло и 90 лв. – преместване на външно тяло).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И МАТЕРИАЛИ

АКСЕСОАРИ КЪМ МОНТАЖ НА КЛИМАТИК